محمد مشهدی خلردی | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A921730 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای محمد مشهدی خلردی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد محمد مشهدی خلردی

شماره گواهینامه : P77A921724 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای محمد مشهدی خلردی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا محمد مشهدی خلردی

شماره گواهینامه : P77A921710 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای محمد مشهدی خلردی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید