محمد محمودی | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A922268 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت آقای  محمد محمودی  از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت خانم فاطمه السادات سجادی

شماره گواهینامه : P77A921563 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت خانم فاطمه السادات سجادی از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

مدرك لاته آرت و طراحی روی قهوه پوریا آهنگرانی فراهانی

شماره گواهینامه : P77A921562 با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

بیشتر بخوانید

فینالیست های مسابقه لاته آرت فیدیلیو مشخص شدند

حمید رضا بصیری از خانه باريستا ايران به فینال سعود کرد .

فینالیست های مسابقه لاته آرت فیدیلیو مشخص شدند .

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=img&id=1470

باریستا | لاته آرت | لته آرت | حمید رضا بصیری | فیدیلیو | مسابقه لاته آرت | ایران لاته آرت

بیشتر بخوانید