فرزام میرابی | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه فرزام میرابی : P77A922752 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ )

بیشتر بخوانید

دانیال پیواسته | مدرک بین المللی آموزش تخصصی آبمیوه و بستنی

شماره گواهینامه دانیال پیواسته : P77A922751 گواهینامه دوره تخصصی آبمیوه و بستنی آقای دانیال پیواسته از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

رضا شاپوری | مدرک بین المللی آموزش تخصصی آبمیوه و بستنی

شماره گواهینامه رضا شاپوری : P77A922750 گواهینامه دوره تخصصی آبمیوه و بستنی آقای رضا شاپوری از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

مهدی بخشی سیاه کلائی | مدرک بین المللی آموزش تخصصی آبمیوه و بستنی

شماره گواهینامه مهدی بخشی سیاه کلائی  : P77A922749 گواهینامه دوره تخصصی آبمیوه و بستنی آقای مهدی بخشی سیاه کلائی   از

بیشتر بخوانید

بهنام حاتم جعفری | مدرک بین المللی دوره تخصصی رُست قهوه – برشته کاری قهوه

شماره گواهینامه بهنام حاتم جعفری : P77A922744 گواهینامه دوره تخصصی رُست قهوه آقای بهنام حاتم جعفری از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

مازیار علیپور امینی | مدرک بین المللی دوره تخصصی رُست قهوه – برشته کاری قهوه

شماره گواهینامه مازیار علیپور امینی : P77A922743 گواهینامه دوره تخصصی رُست قهوه آقای  مازیار علیپور امینی از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

فرزین پایدار ساروی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه فرزین پایدار ساروی : P77A922742 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای فرزین پایدار ساروی از مدرسه

بیشتر بخوانید

هادی کریمی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه هادی کریمی : P77A922741 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای هادی کریمی از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

سهیل رودباری | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه سهیل رودباری : P77A922740 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای سهیل رودباری از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

کیوان حاجی زاده | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه کیوان حاجی زاده : P77A922739 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای کیوان حاجی زاده از مدرسه قهوه

بیشتر بخوانید

جواد مرشد زاده | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه جواد مرشد زاده : P77A922738 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای جواد مرشد زاده از مدرسه قهوه

بیشتر بخوانید

میلاد براتی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه میلاد براتی : P77A922737 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای میلاد براتی از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید