برچسب: قهوه های دمی

آنیتا نوروزی لارکی 0

مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی آنیتا نوروزی لارکی

شماره گواهینامه : P77A921411

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : آنیتا نوروزی لارکی

نام لاتین : Anita Norouzi Larki

میلاد طاهرخانی 0

مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی میلاد طاهرخانی

شماره گواهینامه : P77A921373

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : میلاد طاهرخانی

نام لاتین : Milad Taherkhani

محمد سعید فضل زرندی 0

مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی محمد سعید فضل زرندی

شماره گواهینامه : P77A921356

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : محمد سعید فضل زرندی

نام لاتین : Mohammad Saeid Fazl

فریبرز ذوالقدری 0

مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی فریبرز ذوالقدری

شماره گواهینامه : P77A921353

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : فریبرز ذوالقدری

نام لاتین : Fariborz Zolghadri

شایان جوانمرد خوشدل 0

مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی شایان جوانمرد خوشدل

شماره گواهینامه : P77A921339

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : شایان جوانمرد خوشدل

نام لاتین : Shayan Javanmard Khoshdel

جواد قره ضیاالدینی 0

مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی جواد قره ضیاالدینی

شماره گواهینامه : P77A921333

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : جواد قره ضیاالدینی

نام لاتین : Javad Gharahziaeddini

سعید قدردان تهران 0

مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی سعید قدردان تهران

شماره گواهینامه : P77A921326

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سعید قدردان تهران

نام لاتین : Saeed Ghadrdan Tehran

Your SEO optimized title page contents