سیده فوژان فاطمی | مدرک بین المللی رشته کیک و شیرینی کافی شاپی

شماره گواهینامه : P77A923208 دوره خصوصی آموزش کیک های کافه ای سیده فوژان فاطمی گواهینامه دوره تخصصی کیک و شیرینی

بیشتر بخوانید

ترانه برادران آجیلیان | مدرک بین المللی رشته کیک و شیرینی کافی شاپی

شماره گواهینامه دوره کیک های کافی شاپی ترانه برادران آجیلیان : P77A923011 گواهینامه دوره تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپی

بیشتر بخوانید

صدف خسروی مشیزی | مدرک بین المللی رشته کیک و شیرینی کافی شاپی

شماره گواهینامه دوره کیک های کافی شاپی صدف خسروی مشیزی : P77A923010 گواهینامه دوره تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپی

بیشتر بخوانید