سید ابراهیم موسویان سه ساری | مدرک دوره تخصصی آموزش انواع کباب

شماره گواهینامه : P77A922301 گواهینامه آموزش دوره تخصصی انواع کباب آقای سید ابراهیم موسویان سه ساری از مدرسه آشپزی ایران The First

بیشتر بخوانید

سجاد عزیزی | مدرک دوره تخصصی آموزش انواع کباب

شماره گواهینامه : P77A922300 گواهینامه آموزش دوره تخصصی انواع کباب آقای سجاد عزیزی از مدرسه آشپزی ایران The First Chef School In

بیشتر بخوانید

سید معراج طبری | مدرک دوره تخصصی آموزش انواع کباب

شماره گواهینامه : P77A922299 گواهینامه آموزش دوره تخصصی انواع کباب آقای سید معراج طبری از مدرسه آشپزی ایران The First Chef School

بیشتر بخوانید

اعظم مقبل اصفهانی | مدرک دوره تخصصی آموزش انواع کباب

شماره گواهینامه : P77A922298 گواهینامه آموزش دوره تخصصی انواع کباب خانم اعظم مقبل اصفهانی از مدرسه آشپزی ایران The First Chef School

بیشتر بخوانید

مجتبی میرزایی سهی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه : P77A922270 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا مجتبی میرزایی سهی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

محمد رضا کُرد | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه : P77A922269 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا محمد رضا کُرد از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

دانیال رمضانی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه : P77A922121 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا دانیال رمضانی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

روح الله سبزی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه : P77A922014 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا روح الله سبزی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

ثمین موسوی حسنی | دوره تخصصی آموزش پاستا و سالاد

شماره گواهینامه : P77A921989 گواهینامه آموزش دوره تخصصی پاستا و سالاد خانم ثمین موسوی حسنی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید