امین رسولی | مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A921421

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : امین رسولی

نام لاتین : Amin Rasooli

بیشتر بخوانید

سید علی محمد سید مرتضی حسینی | مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A921420

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سید علی محمد سید مرتضی حسینی

نام لاتین : Seyed Ali Mohammad Seyed Mortza hosseiny

بیشتر بخوانید

سید محمد سعید حسینی | مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A921419

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سید محمد سعید حسینی

نام لاتین : Seyed Mohammad Saeed Hosseiny

بیشتر بخوانید

زهرا افشار | مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A921418

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : زهرا افشار

نام لاتین : Zahra Afshar

بیشتر بخوانید

احسان کیانی | مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A921416

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : احسان کیانی

نام لاتین : Ehsan Kiani

بیشتر بخوانید

فرشید ابراهیم دخت آذر | مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A921415

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : فرشید ابراهیم دخت آذر

نام لاتین : Farshid Ebrahim Dokht Azar

بیشتر بخوانید

حمیدرضا نوری هدایت | مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A921414

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : حمیدرضا نوری هدایت

نام لاتین : Hamidreza Nourihedayat

بیشتر بخوانید

سید محمد حسین دشتی | مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A921413

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سید محمد حسین دشتی

نام لاتین : Seyed Mohammad Hosein Dashti

بیشتر بخوانید

علی تقی موسوی | مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A921410

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : علی تقی موسوی

نام لاتین : Ali Taghi Mousavi

بیشتر بخوانید

محمد قزل حصاری | مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A921409

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : محمد قزل حصاری

نام لاتین : Mohammad Ghezelhesary

بیشتر بخوانید