سعید منوچهری | مدرك فنی دوره آشپزی فست فود

شماره گواهینامه : P77A921311

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سعید منوچهری

نام لاتین : Saeed MAnouchehri

بیشتر بخوانید

ایمان ملک پور | مدرك فنی دوره آشپزی فست فود

شماره گواهینامه : P77A921310

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : ایمان ملک پور

نام لاتین : Iman Malekpoor

بیشتر بخوانید

میثم دارابی | مدرك فنی دوره آشپزی فست فود

شماره گواهینامه : P77A921309

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : میثم دارابی

نام لاتین : Meysam Darabi

بیشتر بخوانید

جواد واحدی | مدرك فنی دوره آشپزی فست فود

شماره گواهینامه : P77A921308

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : جواد واحدی

نام لاتین : Javad Vahedi

بیشتر بخوانید

حسین عموهادی | مدرك فنی دوره آشپزی فست فود

شماره گواهینامه : P77A921307

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : حسین عموهادی

نام لاتین : Hossein Amouhadi

بیشتر بخوانید

النا ادهمی | مدرك فنی دوره آشپزی فست فود

شماره گواهینامه : P77A921306

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : النا ادهمی

نام لاتین : Elena Adhami

بیشتر بخوانید

مریم شکاری | مدرك فنی دوره آشپزی فست فود

شماره گواهینامه : P77A921320

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : مریم شکاری

نام لاتین : Maryam Shekari

بیشتر بخوانید

شاپور علی پور | مدرك فنی دوره آشپزی فست فود

شماره گواهینامه : P77A921264

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : شاپور علی پور

نام لاتین : Shapour Ali Pour

بیشتر بخوانید

کاظمی نفچی | مدرك فنی دوره آشپزی فست فود حسین

شماره گواهینامه : P77A921263

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : حسین کاظمی نفچی

نام لاتین : Hossein Kazemi Nafchi

بیشتر بخوانید

جواد چمنزار | مدرك فنی دوره آشپزی فست فود

شماره گواهینامه : P77A921262

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : جواد چمنزار

نام لاتین : Javad Chamanzar

بیشتر بخوانید

سینا حسینی | مدرك فنی دوره آشپزی فست فود

شماره گواهینامه : P77A921260

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سینا حسینی

نام لاتین : Sina Hosseini

بیشتر بخوانید

سعید زمانی اصل | مدرك فنی دوره آشپزی فست فود

شماره گواهینامه : P77A921259

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سعید زمانی اصل

نام لاتین : Saeed Zamani Asl

بیشتر بخوانید