میکسولوژی کاظم حسنی | مدرک بین المللی دوره تخصصی نوشیدنی های ترکیبی و سرد

شماره گواهینامه : P77A923477 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد کاظم حسنی گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و

بیشتر بخوانید

میکسولوژی رامین جعفرخانی | مدرک بین المللی دوره تخصصی نوشیدنی های ترکیبی و سرد

شماره گواهینامه : P77A923476 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد رامین جعفرخانی گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و

بیشتر بخوانید

میکسولوژی جواد جهانگیری زرکانی | مدرک بین المللی دوره تخصصی نوشیدنی های ترکیبی و سرد

شماره گواهینامه : P77A923400 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد جواد جهانگیری زرکانی گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی

بیشتر بخوانید

جواد جهانگیری زرکانی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923196 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ جواد جهانگیری زرکانی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید