برچسب: تهران

زهرا زواره 0

مدرك باریستا و مدیریت کافی شاپ زهرا زواره

شماره گواهینامه : P77A920828

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : زهرا زواره

نام لاتین : Zahra Zavareh

بدینوسیله گواهی میشود هنرجوی فوق پس از شرکت در دوره های تخصصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ ، موفق به دریافت گواهینامه پایان دوره از مدرسه قهوه ایران گردیده است .

Your SEO optimized title page contents