شراگیم امجد | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A922317 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت آقای  شراگیم امجد  از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

باریستا | ویروس باریستایی و کافه داری در بین جوانان

گزارش سایت چطور درباره اولین مدرسه قهوه ایران باریستا | ویروس باریستایی و کافه داری در بین جوانان رشد سريع

بیشتر بخوانید

حسن نظریان | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922172 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای حسن نظریان از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School In

بیشتر بخوانید

مونا راهی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922171 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم مونا راهی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School In

بیشتر بخوانید

شایان ایزدی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922170 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای شایان ایزدی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School In

بیشتر بخوانید

سید مهدی عظیمی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922169 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای سید مهدی عظیمی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

خبرگزاری ایلنا | لزوم آموزش حرفه ای در صنعت قهوه و باریستا

گفتگوی خبرگزاری ایلنا با مدیر مدرسه قهوه ایران؛ لزوم شکل گیری آکادمی‌های تخصصی باریستا در ایران و دنیا مدیر مدرسه

بیشتر بخوانید

بهنود فرصتی | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه : P77A922147 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ ) آقای بهنود

بیشتر بخوانید