امیر جانکی نامقی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه امیر جانکی نامقی : P77A922810 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا آقای امیر جانکی نامقی

بیشتر بخوانید

گزارش تصویری از دوره تخصصی پیتزاهای آمریکایی و ساندویچ در خانه باریستا ایران

گزارش تصویری از دوره تخصصی پیتزاهای آمریکایی و ساندویچ در خانه باریستا ایران در تاریخ ۹۷/8/۱3 دوره تخصصی پیتزاهای آمریکایی

بیشتر بخوانید

دوره ی آشپزی تخصصی فست فود و پیتزا – ایتالیایی و آمریکایی

دوره ی آشپزی تخصصی فست فود و پیتزا – ایتالیایی و آمریکایی به بخش آموزش  تخصصی فست فود و پیتزا

بیشتر بخوانید