امتحان فنی حرفه ای آقایان | هنرجویان معرفی شده به جلسه امتحان آنلاین فنی حرفه ای ۹8/02/05

لیست هنرجویان معرفی شده به جلسه آزمون فنی حرفه ای امتحان آنلاین فنی حرفه ای آقایان – هنرجویان معرفی شده

بیشتر بخوانید

میلاد آشورزاده | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه : P77A921903 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا میلاد آشورزاده از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

محمد علی آهنگری | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه : P77A921803 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا محمد علی آهنگری از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا حسین سلطانی

شماره گواهینامه : P77A921543 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا حسین سلطانی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

علیرضا شهاب دهکردی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه علیرضا شهاب دهکردی : P77A921506   با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم

بیشتر بخوانید

مرتضی شاهی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه مرتضی شاهی : P77A921448   با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها

بیشتر بخوانید

مهدی زارعی همراز | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه مهدی زارعی همراز : P77A921447   با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم

بیشتر بخوانید

مهران مهرپو | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه مهران مهرپو : P77A921440   با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم

بیشتر بخوانید

مهدی دهقان | فنی دوره آشپزی فست فود

شماره گواهینامه : P77A921365

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : مهدی دهقان

نام لاتین : Mehdi Dehgan

بیشتر بخوانید

میلاد چولاکی | مدرك فنی دوره آشپزی فست فود

شماره گواهینامه : P77A921338

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : میلاد چولاکی

نام لاتین : Milad Choolaki

بیشتر بخوانید

علی ملکوتی فرزام | مدرك فنی دوره آشپزی فست فود

شماره گواهینامه : P77A921337

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : علی ملکوتی فرزام

نام لاتین : Ali Malakutifarzam

بیشتر بخوانید

سجاد زائرین | مدرك فنی دوره آشپزی فست فود

شماره گواهینامه : P77A921334

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سجاد زائرین

نام لاتین : Sajad Zarein

بیشتر بخوانید