آروین هاشم زهی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه : P77A922665 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا آقایآروین هاشم زهی از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

عبدالرحمن دموکری دیزچی | مدرک بین المللی پیتزاهای ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922654 گواهینامه آشپزی تخصصی پیتزا ایتالیایی و آمریکایی آقای عبدالرحمن دموکری دیزچی از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

میلاد موسی علیزاده | مدرک بین المللی پیتزاهای ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922653 گواهینامه آشپزی تخصصی پیتزا ایتالیایی و آمریکایی آقای میلاد موسی علیزاده از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

امیر عباس فیروزی | مدرک بین المللی پیتزاهای ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922652 گواهینامه آشپزی تخصصی پیتزا ایتالیایی و آمریکایی آقای امیر عباس فیروزی از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

وحید کاظمی مجد | مدرک بین المللی پیتزاهای ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922651 گواهینامه آشپزی تخصصی پیتزا ایتالیایی و آمریکایی آقای وحید کاظمی مجد از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

مهرداد بیگدلی پور | مدرک بین المللی پیتزاهای ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922650 گواهینامه آشپزی تخصصی پیتزا ایتالیایی و آمریکایی آقای مهرداد بیگدلی پور از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

مازیار خسروی نیا | مدرک بین المللی پیتزاهای ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922649 گواهینامه آشپزی تخصصی پیتزا ایتالیایی و آمریکایی آقای مازیار خسروی نیا از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

اکبر بصیر | مدرک بین المللی پیتزاهای ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922648 گواهینامه آشپزی تخصصی پیتزا ایتالیایی و آمریکایی آقای اکبر بصیر از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

محمدرضا بانکی | مدرک بین المللی پیتزاهای ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922647 گواهینامه آشپزی تخصصی پیتزا ایتالیایی و آمریکایی آقای محمدرضا بانکی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

مجید دادی نژاد | مدرک بین المللی پیتزاهای ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922646 گواهینامه آشپزی تخصصی پیتزا ایتالیایی و آمریکایی آقای مجید دادی نژاد از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

نیما آقایی | مدرک بین المللی پیتزاهای ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922645 گواهینامه آشپزی تخصصی پیتزا ایتالیایی و آمریکایی آقای نیما آقایی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

مهدی کریمی دورباطی | مدرک بین المللی پیتزاهای ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922644 گواهینامه آشپزی تخصصی پیتزا ایتالیایی و آمریکایی آقای مهدی کریمی دورباطی از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید