فست فود رضا علوی | مدرک آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923918 دوره آموزش آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا و فست فود رضا علوی گواهینامه آشپزی تخصصی

بیشتر بخوانید

فست فود هادی باغیانی | مدرک آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923917 دوره آموزش آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا و فست فود هادی باغیانی گواهینامه آشپزی تخصصی

بیشتر بخوانید

آرین شاه حسینی قهوه های دمی | مدرک بین المللی دوره تخصصی بروئینگ، موج سوم قهوه

شماره گواهینامه : P77A923916 دوره آموزش بروئینگ – قهوه های دمی – موج سوم قهوه آرین شاه حسینی گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

محسن روشن باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923915 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ محسن روشن گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

محسن لطفی باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923914 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ محسن لطفی گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

آرش اسماعیلیان باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923913 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ آرش اسماعیلیان گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

خلیل حیدری باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923912 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ خلیل حیدری گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

رضا ایرانمنش باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923911 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ رضا ایرانمنش گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

سید مجید علوی زاده باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923910 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ سید مجید علوی زاده گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

معصومه خلیلی یله قارشو باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923909 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ معصومه خلیلی یله قارشو گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

آرزو زمانیان لاته آرت | مدرک بین المللی آموزش طراحی روی قهوه – Latte Art

شماره گواهینامه : P77A923908 دوره خصوصی آموزش لاته آرت ( طراحی روی قهوه – لته آرت ) آرزو زمانیان latte

بیشتر بخوانید

سورنا معینی باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923907 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا سورنا معینی گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی شاپ

بیشتر بخوانید