دسته: اخبار

گزارش تصویری روز دوم سومین دوره فشرده روست قهوه 0

گزارش تصویری روز دوم سومین دوره فشرده روست قهوه

گزارش تصویری روز دوم سومین دوره فشرده روست قهوه

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=img&id=2857

روست قهوه | آموزش | آموزش روست قهوه  | خانه باریستا ایران | دنیلو لودی | IBH Coffee Lab| لابراتوار| ایتالیا | IBH | 

گزارش تصویری روز اول سومین دوره فشرده روست قهوه 0

گزارش تصویری روز اول سومین دوره فشرده روست قهوه

گزارش تصویری روز اول سومین دوره فشرده روست قهوه

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=img&id=2853

روست قهوه | آموزش | آموزش روست قهوه  | خانه باریستا ایران | دنیلو لودی | IBH Coffee Lab| لابراتوار| ایتالیا | IBH | 

آغاز سومین دوره روست قهوه در اولین لابراتور تخصصی خانه باریستا ایران 0

آغاز سومین دوره روست قهوه در اولین لابراتور تخصصی خانه باریستا ایران

سومین دوره روست قهوه در تاریخ 17 اسفتد ماه 1395 آغاز شد.

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=img&id=2848

روست قهوه | آموزش | آموزش روست قهوه  | خانه باریستا ایران | دنیلو لودی | IBH Coffee Lab| لابراتوار| ایتالیا | IBH | 

مدرسه قهوه ایران | دوره های تخصصی روست قهوه ، مهارت های باریستا . قهوه های دمی 0

مدرسه قهوه ایران | دوره های تخصصی روست قهوه ، مهارت های باریستا . قهوه های دمی

مدرسه قهوه ایران برگزار میکند .

دوره های تخصصی روست قهوه ، مهارت های باریستا . قهوه های دمی

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=img&id=2821

مدرسه قهوه | آموزش | آموزش مهارت باریستا | خانه باریستا ایران | روست قهوه | قهوه دمی | دنیلو لودی | ایتالیا | IBH | Danilo Lodi

نخستین جشنواره ملی کافه مقصد گردشگری شهری 0

نخستین جشنواره ملی کافه مقصد گردشگری شهری

نخستین جشنواره ملی کافه مقصد گردشگری شهری

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=img&id=2810

کافه | آموزش | مسابقات باریستا | خانه باریستا ایران | IBH | مسابقات ملی لاته آرت | جشنواره | موزه قصر | IBG |  گردشگری

گزارش تصویری روز دوم سمینار آموزشی باریستا کالیبریشن 0

گزارش تصویری روز دوم سمینار آموزشی باریستا کالیبریشن

گزارش تصویری روز دوم سمینار آموزشی باریستا کالیبریشن

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=img&id=2673

کالیبریشن | آموزش | آموزش باریستا کالیبریشن | خانه باریستا ایران | WCE | مسابقات ملی باریستا | دنیلو لودی | ایتالیا | IBH | Danilo Lodi

گزارش تصویری شماره 2 روز اول سمینار آموزشی باریستا کالیبریشن 0

گزارش تصویری شماره 2 روز اول سمینار آموزشی باریستا کالیبریشن

گزارش تصویری شماره 2  روز اول سمینار آموزشی باریستا کالیبریشن

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=img&id=2756

کالیبریشن | آموزش | آموزش باریستا کالیبریشن | خانه باریستا ایران | WCE | مسابقات ملی باریستا | دنیلو لودی | ایتالیا | IBH | Danilo Lodi

اولین سمینار باریستا کالیبریشن، امروز ۹۵/۱۰/۱۸ به کار خود پایان داد 0

اولین سمینار باریستا کالیبریشن، امروز ۹۵/۱۰/۱۸ به کار خود پایان داد

اولین سمینار باریستا کالیبریشن، امروز ۹۵/۱۰/۱۸ به کار خود پایان داد.

اولین سمینار آموزشی باریستا کالیبریشن جهت شرکت در مسابقات ملی باریستا در تاریخ 17 و 18  دی ماه سال 95 برگزار شد .

در این سمینار که با حضور آقای دنیلو لودی DaniloLodi# سرداور مسابقات جهانی WBC و نماینده WCE در سالن آمفی تئاتر اختصاصی آموزشگاه خانه باریستا برگزار شد، به کار خود پایان داد.

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=img&id=2663

کالیبریشن | آموزش | آموزش باریستا کالیبریشن | خانه باریستا ایران | WCE | مسابقات ملی باریستا | دنیلو لودی | ایتالیا | IBH | Danilo Lodi

گزارش تصویری روز اول سمینار آموزشی باریستا کالیبریشن 0

گزارش تصویری روز اول سمینار آموزشی باریستا کالیبریشن

گزارش تصویری روز اول سمینار آموزشی باریستا کالیبریشن

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=img&id=2661

کالیبریشن | آموزش | آموزش باریستا کالیبریشن | خانه باریستا ایران | WCE | مسابقات ملی باریستا | دنیلو لودی | ایتالیا | IBH | Danilo Lodi

اولین سمینار آموزشی باریستا کالیبریشن جهت شرکت در مسابقات ملی باریستا 0

اولین سمینار آموزشی باریستا کالیبریشن جهت شرکت در مسابقات ملی باریستا

اولین سمینار آموزشی باریستا کالیبریشن جهت شرکت در مسابقات ملی باریستا

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=img&id=2628

کالیبریشن | آموزش | آموزش باریستا کالیبریشن | خانه باریستا ایران | WCE | مسابقات ملی باریستا | دنیلو لودی | ایتالیا | IBH | Danilo Lodi

Your SEO optimized title page contents