کارت ورود به جلسه آزمون فنی و حرفه ای – بانوان و آقایان تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

کارت ورود به جلسه آزمون فنی و حرفه ای مدرسه قهوه ایران

لیست هنرجویان معرفی شده به جلسه آزمون فنی حرفه ای تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

https://irancoffeeschool.com/wp-content/uploads/2018/05/fanni-herfe-3.jpg

هنرجویان محترم جهت شرکت در آزمون سازمان فنی و حرفه ای کشور و اخذ مدرک متصدی کافی شاپ ، می بایست کارت آزمون خود را به روش زیر دریافت نمایید.
۱- روی عکس کارت خود کلیک کنید.
۲- روی عکس باز شده راست کلیک کرده و گزینه Save Image As را انتخاب و عکس را ذخیره کنید.
۳- عکس ذخیره شده را در روز آزمون یا به صورت اسکرین شات در تلفن همراه خود و یا به صورت پرینت شده همراه داشته باشید.
مهم ۱: به تاریخ و ساعت و آدرس درج شده بر روی کارت دقت کرده و حتما در تاریخ ، ساعت و محل مشخص شده در کارت آزمون حضور پیدا کنید.
مهم ۲ : لازم به ذکر است جهت حفظ اطلاعات شخصی هنرجویان شماره شناسنامه ، کد ملی و نام پدر از کارت شما حذف شده است .
مهم ۳ : همراه داشتن کارت ملی جهت ورد به جلسه آزمون ضروری می باشد .
محل آزمون: چهار راه یافت آباد- بلوار معلم – نرسیده به میدان معلم – سازمان فنی و حرفه ای پروین اعتصامی

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون سازمان فنی و حرفه ای ، هنرجویان مدرسه قهوه ایران

کارت ورود به جلسه آزمون فنی و حرفه ای مدرسه قهوه ایران

۱ – کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا ) ، آقای علی تقی موسوی

کارت ورود به جلسه آزمون فنی و حرفه ای مدرسه قهوه ایران

۲ – کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا ) ، آقای محمد قزلحصاری

کارت ورود به جلسه آزمون فنی و حرفه ای مدرسه قهوه ایران

۳ – کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا ) ، آقای محمد علی عرب رحیمی

کارت ورود به جلسه آزمون فنی و حرفه ای مدرسه قهوه ایران

۴ – کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا ) ، آقای علیرضا ارشیا

کارت ورود به جلسه آزمون فنی و حرفه ای مدرسه قهوه ایران

۵ – کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا ) ، آقای محمد حسین عرب رحیمی

کارت ورود به جلسه آزمون فنی و حرفه ای مدرسه قهوه ایران

۶ – کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا ) ، آقای سید محمد طاهری

کارت ورود به جلسه آزمون فنی و حرفه ای مدرسه قهوه ایران

۷ – کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا ) ، آقای امیر انصاری

کارت ورود به جلسه آزمون فنی و حرفه ای مدرسه قهوه ایران

۸ – کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا ) ، آقای عدنان عباسیان

کارت ورود به جلسه آزمون فنی و حرفه ای مدرسه قهوه ایران

۹ – کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا ) ، آقای محمد مسلمی

کارت ورود به جلسه آزمون فنی و حرفه ای مدرسه قهوه ایران

۱۰ – کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا ) ، آقای مازیار مصطفوی

 کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا )

۱۱ – کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا ) ، آقای محمد صدقی

 کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا )

۱۲ – کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا ) ، آقای علی جمالی

 کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا )

۱۳ – کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا ) ، آقای حسین جمالی

 کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا )

۱۴ – کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا ) ، آقای سید علی محمد سید مرتضی حسینی

 کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا )

۱۵ – کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا ) ، آقای آرش هاشمی

 کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا )

۱۶ – کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا ) ، آقای حمیدرضا نوری هدایت

 کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا )

۱۷ – کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا ) ، آقای امین رسولی

 کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا )

۱۸ – کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا ) ، آقای احسان کیانی

کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا )

۱۹ – کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا ) ، آقای حمید پرنده اخلمد

کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا )

۲۰ – کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا ) ، آقای سید محمد سعید حسینی

 کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا )

۲۱ – کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا ) ، خانم آنیتا نوروزی لرکی

 کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا )

۲۲ – کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا ) ، خانم فاطمه نباتچیان

 کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا )

۲۳ – کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا ) ، خانم زهرا اسدی

 کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا )

۲۴ – کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا ) ، خانم سارا ارجمندی باسمنج

 کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا )

۲۵ – کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا ) ، خانم راضیه مسچی

 کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا )

۲۶ – کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا ) ، خانم اعظم غایبی

 کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا )

۲۷ – کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا ) ، خانم شکوه جعفری

کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا )

۲۸ – کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا ) ، خانم شادی شجاعیان

کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا )

۲۹ – کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا ) ، خانم سیده فاطمه قریشی کوچصفهانی

کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا )

۳۰ – کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا ) ، خانم فرشته فلاح زاده پارسی

کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا )

۳۱ – کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا ) ، خانم محبوبه کاربخش

کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا )

۳۲ – کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا ) ، خانم پروانه میاندریندی

کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا )

۳۳ – کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا ) ، خانم فاطمه سادات سجادی

کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا )

۳۴ – کارت ورود به جلسه آزمون ، متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا ) ، خانم مهدیه جعفریان جلودار

با آرزوی موفقیت برای هنرجویان مدرسه قهوه ایران

عناوین دوره های آموزشی مدرسه قهوه ایران

– آموزش قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

– آموزش تخصصی لاته آرت – طراحی روی قهوه

– آموزش تخصصی صبحانه

– آموزش تخصصی قهوه های دمی | موج سوم

– دوره ی آشپزی تخصصی فست فود و پیتزا – ایتالیایی و آمریکایی

– آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد | میکسولوژی مولکولی

– آموزش تخصصی رُست قهوه – برشته کاری قهوه

– آموزش تخصصی کیک و شیرینی کافی شاپی – آموزش شیرینی پزی

– آموزش تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران

– دوره آمادگی جهت شرکت در مسابقات قهوه ، باریستا و لاته آرت

با کلیک رو عکس زیر نمونه ویدیوهای آموزشی را در کانال آپارت ما مشاهده نمایید

سایت کافی شاپ دات کام  – اولین سایت تخصصی قهوه و کافی شاپ در ایران

بازدیدها: 168

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + هجده =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.