صفحه اصلی قوانین و مقررات ثبت نام در دوره ها

قوانین و مقررات ثبت نام در دوره ها

0

قوانین و مقررات:

  • ثبت نام نهایی زمانی انجام خواهد شد که هنرجو ،یک سوم از مبلغ  شهریه را واریز و عکس فیش ثبت نامی را یا از طریق سایت بارگزاری کرده و یا به شماره تلگرام  09902385520  ارسال نماید. مابقی مبلغ شهریه می بایست در روز اول کلاس پرداخت شود.
  • هنرجویان محترم فقط تا 3 روز قبل از شروع دوره ،می توانند نسبت به تغییر ساعت و یا روز کلاس اقدام نمایند.
  • در صورت ناراضی بودن از کلاس در ساعات اولیه ،مبلغ شهریه مسترد خواهد شد.
  • حضور به موقع هنرجویان در کلاس ها الزامیست.
  • رعایت شئونات اسلامی در محیط مدرسه قهوه ایران الزامیست.
  • در روز اتمام هر دوره ،مدرک خانه باریستا ایران به هنرجویان اعطا می شود.
  • در صورت کنسلی ،مبلغ شهریه مسترد نخواهد شد.
Comments are closed.